487 850 193 obec@brniste.cz

Úřední deska

RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Jiné správní úřady - Obecní úřad Brniště - Zastupitelstvo obce

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 6.4.2020  7.5.2020    Veřejná vyhláška - lesy [PDF 290kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.3.2020  23.4.2020    Změna č. 1 ÚP Pertoltice p.R. - doplnění [PDF 516kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.3.2020  23.4.2020    Věřejné projednvání Změna č. 1 ÚP Pertoltice p.R. [PDF 215kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.3.2020  10.4.2020    Veřejná vyhláška - Návrh zadání změny č. 2 ÚP Zákupy [PDF 425kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.1.2020  31.12.2020  OÚBr. 18/2020  Veřejná vyhláška [PDF 254kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.12.2019  31.12.2020  OÚBr. 722/2019  Opatření obecné povahy - SČVK od 1.1.2020 do 31.12.2020 [PDF 266kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.12.2019  1.1.2023  OÚBr. 714/2019  Opatření obecné povahy - MZemědělství [PDF 231kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.11.2019  30.6.2020    Zřízení nových odběrových míst - Hlemýždí 6 RD [PDF 912kB]  Ostatní informace
 2.9.2019  1.1.2023  OÚBr. 533/2019  Opatření obecné povahy - lesy v majetku obce [PDF 219kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.4.2019  31.12.2022    Opatření obecné povahy - kůrovec [PDF 235kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.3.2014  26.3.2024    Výzva ÚZSVM [PDF 109kB]  Ostatní informace

Obecní úřad Brniště - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 7.4.2020  23.4.2020    Oznámení záměr prodeje p.p.č. 433/3 v k.ú. Hlemýždí [PDF 1,637kB]  Ostatní informace
 7.4.2020  23.4.2020    Oznámení záměr prodeje pozemků Luhov u Mimoně - pč. 41/3,4, 40/4 a 237/1 [PDF 366kB]  Ostatní informace
 12.3.2020  13.4.2020    Vyhlášení nouzového stavu na území ČR [PDF 92kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.12.2019  15.1.2021    Informace o schválení rozpočtu obce na rok 2020 a střednědobého výhledu obce na léta 2021-23 [PDF 401kB]  Rozpočet a finance
 20.8.2019  5.9.2022  OLP 2386/2019  Smlouva o poskytnutí úč. dotace - oprava fasády kaple V. Grunov [PDF 485kB]  Veřejnoprávní smlouva
 25.7.2019  26.7.2023  OÚBr 462/2019  VPS o poskytnutí individuální neinvest. dotace z RO - PNF ZOD Brniště [PDF 948kB]  Veřejnoprávní smlouva
 1.4.2019  2.4.2021  OLP/313/2019  VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - hospodaření v lesích [PDF 3,230kB]  Veřejnoprávní smlouva
 6.2.2019  7.2.2022  VPS 1/2019  VPS o poskytnutí ind. neinv. dotace z rozpočtu obce FK Brniště [PDF 987kB]  Veřejnoprávní smlouva
 16.10.2018  17.10.2021  VPS 2/2018  VPS o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Brniště [PDF 984kB]  Veřejnoprávní smlouva
 8.8.2018  7.8.2021    Oznámení nálezu [PDF 300kB]  Ostatní informace
 23.7.2018  24.7.2021    Oznámení nálezu - náramkové hodinky [PDF 294kB]  Ostatní informace
 23.7.2018  24.7.2021  OLP/3829/2018  Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - VPS - cyklostezka Panenský potok - vyhled. studie [PDF 7,964kB]  Veřejnoprávní smlouva
 19.4.2018  18.5.2021  VPS 1/2018  VPS o poskytnutí individuální neinv. dotace z rozpočtu obce  [PDF 988kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.1.2018  5.1.2021    VPS č. OLP/3482/2017 [PDF 3,231kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.1.2018  5.1.2021    VPS č. 465/2017 [PDF 402kB]  Veřejnoprávní smlouva
 5.12.2017  21.12.2020    VPS s LK o poskytnutí dotace z dotač. fondu [PDF 2,612kB]  Veřejnoprávní smlouva
 22.11.2017  23.11.2020    VPS o poskytnutí individuální neinv. dotace z rozpočtu obce Brniště č. OÚBr. 540/2017 [PDF 393kB]  Veřejnoprávní smlouva
 11.5.2017  25.4.2020    Veřejnoprávní smlouva č. OÚBr. 236/2017 - MS Diana Brniště [PDF 408kB]  Veřejnoprávní smlouva
 11.5.2017  28.4.2020    Veřejnoprávní smlouva č. 552/16/2017 - FK Brniště [PDF 413kB]  Veřejnoprávní smlouva
 26.2.2016  26.2.2026    Veřejnoprávní smlouva - místní komunikace [PDF 498kB]  Veřejnoprávní smlouva

Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 10.12.2019  15.1.2021  usn. č. 471/2019  Schválený rozpočet obce na rok 2020 [PDF 466kB]  Rozpočet a finance
 10.12.2019  15.1.2021  usn.č. 473/2019  Střednědobý výhled obce na období let 2021-2023 [PDF 292kB]  Rozpočet a finance
 10.12.2019  15.1.2021  usn.č. 472/2019  Rozpočet ZŠ a MŠ Brniště - příspěvek obce na rok 2020 [PDF 544kB]  Rozpočet a finance
 10.12.2019  15.1.2021  usn.  Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Brniště na léta 2021-23 [PDF 425kB]  Rozpočet a finance
 7.5.2019  23.5.2020    Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2018 [PDF 1,712kB]  Ostatní informace

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.