487 850 193 obec@brniste.cz

Úřední deska

RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Jiné správní úřady - Obecní úřad Brniště - Zastupitelstvo obce

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 5.5.2021  5.6.2021    Nabídka pozemků k pronájmu SPÚ [PDF 1,266kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.5.2021  3.6.2021    Změna ÚP č. 2 Zákupy [PDF 1,980kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.4.2021  26.5.2021    Vyhláška FÚ [PDF 3,770kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.4.2021  22.5.2021    SVS - cena vodného a stočného r. 2020 [PDF 2,295kB]  Ostatní informace
 16.3.2021  1.1.2022    Opatření obecné povahy STABAG a.s. [PDF 3,278kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.3.2021  1.1.2022    Opatření obecné povahy GEZ s.r.o. [PDF 363kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.3.2021  1.6.2021    Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Brniště a Velký Grunov [PDF 2,701kB]  Ostatní informace
 3.3.2021  1.1.2022    Veřejná vyhláška [PDF 362kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.1.2021  1.1.2022  OÚBr. 25/2021  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích r. 2021 [PDF 449kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.1.2021  1.1.2022    Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích r. 2021- Silnice [PDF 12kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.1.2021  1.1.2022    Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích r. 2021- SČVK [PDF 362kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.7.2020  31.12.2022  33784/2020-MZE-16212  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy lesy [PDF 249kB]  Vyhlášky a nařízení
 4.6.2020  30.6.2021  MiPO  Závěrečný účet MiPO za rok 2019 [PDF 786kB]  Rozpočet a finance
 9.12.2019  1.1.2023  OÚBr. 714/2019  Opatření obecné povahy - MZemědělství [PDF 231kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.9.2019  1.1.2023  OÚBr. 533/2019  Opatření obecné povahy - lesy v majetku obce [PDF 219kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.4.2019  31.12.2022    Opatření obecné povahy - kůrovec [PDF 235kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.3.2014  26.3.2024    Výzva ÚZSVM [PDF 109kB]  Ostatní informace

Obecní úřad Brniště - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 4.5.2021  20.5.2021    Příloha pro ÚSC Obec Brniště 12/2020 [PDF 124kB]  Rozpočet a finance
 4.5.2021  20.5.2021    Rozvaha ÚSC Obec Brniště 12/2020 [PDF 114kB]  Rozpočet a finance
 4.5.2021  20.5.2021    Výkaz FIN 12/2020 [PDF 165kB]  Rozpočet a finance
 4.5.2021  20.5.2021    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Brniště za rok 2020 [PDF 8,497kB]  Rozpočet a finance
 4.5.2021  20.5.2021    Návrh závěrečného účtu Obce Brniště za rok 2020 [PDF 1,043kB]  Rozpočet a finance
 29.4.2021  15.5.2021  OÚBr 237/2021  Oznámení - záměr pronájmu k.ú. Brniště p.č. 1616,63 [PDF 1,862kB]  Ostatní informace
 27.4.2021  13.5.2021  OÚBr 228/2021  Oznámení - záměr pronájmu pozemku p.č. 16/1 v.ú. Brniště [PDF 2,202kB]  Ostatní informace
 22.4.2021  8.5.2021    Oznámení - záměr prodeje p.č. 3/1 a 5/2 v k.ú. Luhov u Mimoně [PDF 1,886kB]  Ostatní informace
 15.10.2020  16.10.2023  Usn. č. 190/2020  VPS - SH ČMS - SDH Brniště [PDF 946kB]  Veřejnoprávní smlouva
 1.10.2020  2.10.2023  Usn. 103/2020  VPS - ČKS, ZKO Brniště - 1040 [PDF 951kB]  Veřejnoprávní smlouva
 9.6.2020  10.6.2023  114/2020  VPS ČSS SSK Brniště [PDF 965kB]  Veřejnoprávní smlouva
 20.2.2020  21.2.2023  58/2020  VPS - FK Brniště [PDF 1,003kB]  Veřejnoprávní smlouva
 20.8.2019  5.9.2022  OLP 2386/2019  Smlouva o poskytnutí úč. dotace - oprava fasády kaple V. Grunov [PDF 485kB]  Veřejnoprávní smlouva
 25.7.2019  26.7.2023  OÚBr 462/2019  VPS o poskytnutí individuální neinvest. dotace z RO - PNF ZOD Brniště [PDF 948kB]  Veřejnoprávní smlouva
 6.2.2019  7.2.2022  VPS 1/2019  VPS o poskytnutí ind. neinv. dotace z rozpočtu obce FK Brniště [PDF 987kB]  Veřejnoprávní smlouva
 16.10.2018  17.10.2021  VPS 2/2018  VPS o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Brniště [PDF 984kB]  Veřejnoprávní smlouva
 8.8.2018  7.8.2021    Oznámení nálezu [PDF 300kB]  Ostatní informace
 23.7.2018  24.7.2021    Oznámení nálezu - náramkové hodinky [PDF 294kB]  Ostatní informace
 23.7.2018  24.7.2021  OLP/3829/2018  Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - VPS - cyklostezka Panenský potok - vyhled. studie [PDF 7,964kB]  Veřejnoprávní smlouva
 19.4.2018  18.5.2021  VPS 1/2018  VPS o poskytnutí individuální neinv. dotace z rozpočtu obce  [PDF 988kB]  Veřejnoprávní smlouva
 26.2.2016  26.2.2026    Veřejnoprávní smlouva - místní komunikace [PDF 498kB]  Veřejnoprávní smlouva

Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 1.4.2021  2.4.2024  OÚBr 1/2021  VPS č. 1/2021 - SH ČMS - SDH Brniště [PDF 960kB]  Veřejnoprávní smlouva
 1.4.2021  2.4.2024  OÚBr 2/2021  VPS č. 2/2021 [PDF 968kB]  Veřejnoprávní smlouva
 1.4.2021  2.4.2024  OÚBr 3/2021  VPS č. 3/2021 - YMCA SEVER, z.s.  [PDF 985kB]  Veřejnoprávní smlouva
 1.4.2021  2.4.2024  OÚBr 4/2021  VPS č. 4/2021 - ČSS, z.s. SSK Brniště [PDF 962kB]  Veřejnoprávní smlouva
 1.4.2021  2.4.2024  OÚBr 5/2021  VPS č. 5/2021 - ČKS, ZKO Brniště [PDF 957kB]  Veřejnoprávní smlouva
 20.1.2021  21.1.2024  554/2020  VPS č. 554/2020 - ČSS, z.s. Brniště [PDF 939kB]  Veřejnoprávní smlouva

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.