487 850 193 obec@brniste.cz

Úřední deska

RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Jiné správní úřady - Obecní úřad Brniště - Zastupitelstvo obce

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 3.4.2019  31.12.2022    Opatření obecné povahy - kůrovec [PDF 235kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.9.2019  1.1.2023  OÚBr. 533/2019  Opatření obecné povahy - lesy v majetku obce [PDF 219kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.12.2019  1.1.2023  OÚBr. 714/2019  Opatření obecné povahy - MZemědělství [PDF 231kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.1.2022  28.1.2022    Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích [PDF 406kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.9.2021  9.9.2024    SPÚ - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v k.ú. Luhov u Mimoně [PDF 636kB]  Ostatní informace
 17.1.2022  1.1.2023    STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI  [PDF 423kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.1.2022  1.1.2023    STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 401kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.7.2020  31.12.2022  33784/2020-MZE-16212  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy lesy [PDF 249kB]  Vyhlášky a nařízení
 14.9.2021  1.1.2023    Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy př. č. 1 k čj. 17110/2020-MZE-16212 [PDF 377kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.3.2014  26.3.2024    Výzva ÚZSVM [PDF 109kB]  Ostatní informace

Obecní úřad Brniště - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 2.12.2021  28.2.2022    Knkurz na ředitele/ředitelku školy [PDF 792kB]  Ostatní informace
 10.12.2020  31.3.2022    Oznámení o schválení rozpočtu obce na rok 2021 [PDF 437kB]  Rozpočet a finance
 25.5.2021  30.6.2022    Oznámení o zveřejnění dokumentů - Závěrečný účet obce za rok 2020 [PDF 332kB]  Rozpočet a finance
 20.8.2019  5.9.2022  OLP 2386/2019  Smlouva o poskytnutí úč. dotace - oprava fasády kaple V. Grunov [PDF 485kB]  Veřejnoprávní smlouva
 26.2.2016  26.2.2026    Veřejnoprávní smlouva - místní komunikace [PDF 498kB]  Veřejnoprávní smlouva
 6.2.2019  7.2.2022  VPS 1/2019  VPS o poskytnutí ind. neinv. dotace z rozpočtu obce FK Brniště [PDF 987kB]  Veřejnoprávní smlouva
 1.10.2020  2.10.2023  Usn. 103/2020  VPS - ČKS, ZKO Brniště - 1040 [PDF 951kB]  Veřejnoprávní smlouva
 20.2.2020  21.2.2023  58/2020  VPS - FK Brniště [PDF 1,003kB]  Veřejnoprávní smlouva
 15.10.2020  16.10.2023  Usn. č. 190/2020  VPS - SH ČMS - SDH Brniště [PDF 946kB]  Veřejnoprávní smlouva
 14.10.2021  15.10.2024  414/2021  VPS č. 414/2021 [PDF 593kB]  Veřejnoprávní smlouva
 9.6.2020  10.6.2023  114/2020  VPS ČSS SSK Brniště [PDF 965kB]  Veřejnoprávní smlouva
 25.7.2019  26.7.2023  OÚBr 462/2019  VPS o poskytnutí individuální neinvest. dotace z RO - PNF ZOD Brniště [PDF 948kB]  Veřejnoprávní smlouva

Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 29.11.2021  31.1.2023  Usn. č. 201/2021  Rozpočet obce na rok 2022 - schválený [PDF 1,588kB]  Rozpočet a finance
 29.11.2021  31.1.2023  Usn.č. 202/2021  Střednědobý výhled na léta 2023-2025 - schválený [PDF 314kB]  Rozpočet a finance
 1.4.2021  2.4.2024  OÚBr 1/2021  VPS č. 1/2021 - SH ČMS - SDH Brniště [PDF 960kB]  Veřejnoprávní smlouva
 1.4.2021  2.4.2024  OÚBr 2/2021  VPS č. 2/2021 [PDF 968kB]  Veřejnoprávní smlouva
 1.4.2021  2.4.2024  OÚBr 3/2021  VPS č. 3/2021 - YMCA SEVER, z.s.  [PDF 985kB]  Veřejnoprávní smlouva
 1.4.2021  2.4.2024  OÚBr 4/2021  VPS č. 4/2021 - ČSS, z.s. SSK Brniště [PDF 962kB]  Veřejnoprávní smlouva
 1.4.2021  2.4.2024  OÚBr 5/2021  VPS č. 5/2021 - ČKS, ZKO Brniště [PDF 957kB]  Veřejnoprávní smlouva
 20.1.2021  21.1.2024  554/2020  VPS č. 554/2020 - ČSS, z.s. Brniště [PDF 939kB]  Veřejnoprávní smlouva

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.