487 850 193 obec@brniste.cz

Rybáři pozor!

Od 1.7.2011 rybářské lístky opět vydává Městský úřad v Mimoni, odbor zemědělství a ŽP. Žádat o vydání rybářského lístku mohou na MěÚ v Mimoni občané, kteří mají trvalé bydliště ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem v Mimoni. Správní obvod je vymezen územím obcí Brniště, Dubnice, Hamr na Jezeře, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem, Ralsko, Stráž pod Ralskem a Velký Valtinov.

Pro vydání nového rybářského lístku je třeba předložit OP a doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek nebo jiný doklad osvědčující, že žadatel již byl držitelem rybářského lístku).

odbor ZŽP MěÚ Mimoň