487 850 193 obec@brniste.cz

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ se koná v pondělí 11.  února 2013 v budově ZŠ v Brništi od 13.30 do 16.00 hod.

ZŠ Brniště
ŠKOLA NABÍZÍ:

 1. Výuku každého ročníku v samostatné třídě s malým počtem žáků
 2. V každém ročníku kvalifikovaného pedagoga s individuálním přístupem k potřebám žáků
 3. Výbornou připravenost dětí pro přestup na 2. stupeň ZŠ i na víceleté gymnázium
 4. Velmi dobré technické vybavení školy (3 PC v každé třídě, dataprojektor v každé třídě, v obou budovách interaktivní tabule, AV technika)
 5. Bohatou nabídku mimoškolní činnosti:
  • kroužek Vv
  • pěvecký kroužek
  • kroužek vaření
  • dyslektický kroužek
 6. Organizaci výletů po celé ČR a týdenní pobyt dětí ve škole v přírodě u moře (Chorvatsko, Itálie)
 7. Velmi dobrou spolupráci pedagogů s rodiči
 8. Školní družinu s provozem v ZŠ Brniště od 6.30 do 15.00 hod.

řed. ZŠ a MŠ Brniště

Mgr. Věra Tvrdíková