487 850 193 obec@brniste.cz

Vážení zástupci měst a obcí,

 

s platností od pondělí 25. května dochází v regionální autobusové dopravě k částečné obnově spojů.

Obnovení (části) školních spojů (finální verze po zapracování připomínek od obcí a/nebo škol):

http://www.iidol.cz/aktuality/8370:castecna-obnova-spoj-od-255-skolni-spoje.html

 

Obnovení (části) dálkových linek:

http://www.iidol.cz/aktuality/8411:castecna-obnova-spoj-na-dalkovych-linkach-od-255.html

 

Prosíme o sdílení těchto informací a děkujeme za spolupráci.

 

Hezký den přeje

 

Ing. Otto Pospíšil, Ph.D.

zástupce ředitele společnosti